Chào mừng quý khách đến với

Đón hàng ngàn khách mỗi ngày có lẽ đã đủ để nói lên vị trí của Hồng Vận Lâu trong lòng người Việt và du khách bốn phương.

Ai đó đã ví rằng “Trà Đạo là một nghệ thuật, trà nương cũng là một nghệ sĩ”. Trà nương tạo nên những ấm trà hấp dẫn của Hồng Vận Lâu chẳng phải ai xa lạ, đều là những trà nương dày dạn kinh nghiệm trong làng Trà Đạo…