Chương Trọng Sơn (章仲山) – Đại Tổ Sư Phái Vô Thường

Chương Trọng Sơn (章仲山) – Đại Tổ Sư Phái Vô Thường
Thầy phong thủy Chương Trọng Sơn là vị đại tổ sư của trường phái phong thủy vô thường. Ông họ Chương tên Phủ, tự là Trọng Sơn, hiệu là Vô Tâm Đạo Nhân, trai hiệu là Thiên Mặc Âm, người Vô Tích tỉnh Giang Tô, Trung Quốc.
Họ Chương được xem là truyền nhân duy nhất của trường phái phong thủy Huyền Không. Và  người được coi là xuất chúng nhất chính là Tưởng Đại Hồng, một đại sư phong thủy ở vào cuối thời cuối Minh đầu Thanh. Họ Chương được biết đến là nắm giữ toàn bộ chân khẩu quyết do Tưởng Đại Hồng truyền lại. Con cháu dòng họ Chương về sau cũng tôn Tưởng Đại Hồng làm Tổ Sư dòng phái.
1. Tóm lược về đại sư Chương Trọng Sơn
2. Các tác phẩm kinh điển của Chương Trọng Sơn
3. Giới thiệu về các tác phẩm và công trình nghiên cứu phong thuỷ của ông.
4. Huyền Không Lục Đại Phái

Tóm lược về thầy phong thuỷ Chương Trọng Sơn

Chương Trọng Sơn, tên Phủ, tự là Trọng Sơn, tự gọi là Vô Tâm Đạo Nhân, người Giang Tô Vô Tích. Ông Là đại sư phong thủy địa lý nổi tiếng vào đời nhà Thanh, là người khai lập “Vô Thường Phái”.

Tác phẩm phong thuỷ kinh điển của thầy phong thuỷ Chương Trọng Sơn

Các tác phẩm quan trọng của Chương Trọng Sơn gồm có “Biện Chính Chân Giải”, “Tâm Nhãn Chỉ Yếu”, “Âm Dương Nhị Trạch Thực Nghiệm”, “Thiên Nguyên Ngũ Ca”, v.v.. Các tác phẩm này ảnh hưởng rất lớn đến các học thuyết Phong Thủy. Ngay cả các tác phẩm. Kể cả các cuốn sách viết về Phong thủy địa lý nổi tiếng như “Thẩm Thị Huyền Không Học” của Thẩm Trúc Nhưng, cũng lấy rất nhiều thuật ngữ, khái niệm, kiến giải từ “Âm Dương Nhị Trạch Thực Nghiệm” của Chương Trọng Sơn. Chính vì vậy, Thẩm Trúc Nhưng trở thành thầy phong thủy đáng kính trọng bậc nhất.
Thiên Nguyên Ngũ Ca là một tác phẩm được cho là do Tưởng Đại Hồng viết ra, nhưng nó được coi là báu vật thiên cơ bất khả lộ. Và để có thể hiểu được nó, người ta cần có chìa khóa vàng đặc biệt, và không phải ai cũng có khả năng này, dù có trí tuệ xuất sắc cũng khó mà khám phá được những bí quyết ẩn chứa trong tác phẩm này. Chương Trọng Sơn sau khi trở thành môn đồ của Tưởng Đại Hồng và học phong thủy từ ông, đã trở thành người đầu tiên nắm vững được thuật Huyền Không Địa Lý.
Khi Chương Trọng Sơn giải thích Thiên Nguyên Ngũ Ca, ông đã mở ra thần cơ của Huyền Không Phong Thủy. Ông đã tổng hợp và giải thích nội dung kiến thức phong thủy trong sách một cách sâu sắc, tránh xa khỏi các ý thuyết vô căn cứ, chỉ đưa ra hướng dẫn cụ thể và chân thực. Sau khi đọc xong sách của Chương Trọng Sơn, độc giả không chỉ tránh được những kiến thức sai lầm mà còn nhận được kiến thức Phong Thủy chính thống.
Chương Trọng Sơn đã dành toàn bộ thời gian tuổi già để khám phá các địa danh sơn thủy lớn, và ông đã từng nhận môn đồ truyền dạy về phong thủy trên đỉnh Thái Sơn. Ông mong muốn truyền đạt kiến thức phong thủy kế thừa cho thế hệ sau và đóng góp vào việc lan tỏa quang đại kiến thức phong thủy cho thế hệ sau.

Giới thiệu các tác phẩm và công tình nghiên cứu của thầy phong thuỷ Chương Trọng Sơn.

Các tác phẩm công khai của Chương Trọng Sơn không nhiều. Con cái đệ tử trong dòng phái cũng không có trước tác lưu truyền. Chỉ có 1 vài tác phẩm sau:

• Âm Dương Nhị Trạch Lục Nghiệm

Âm Dương Nhị Trạch Lục Nghiệm, được viết từ năm Gia Khánh thứ 18, Quý Dậu (viết tay năm 1813), là một tác phẩm về phong thủy Huyền Không. Năm 1874, Thẩm Trúc Nhưng cùng với Hồ Bá An đã chi trên 1000 lượng vàng để hối lộ con cháu của Chương Trọng Sơn, với mục đích được mượn để sao chép tác phẩm này trong một đêm. Sau đó, Thẩm Trúc Nhưng đã trích dẫn và gọi nó là Trạch Đoán trong tác phẩm của mình có tên Thẩm Thị Huyền Không Học. Trong Trạch Đoán, ông trích ra 54 trường hợp Âm Trạch và 17 trường hợp Dương Trạch để nghiên cứu và áp dụng vào kiến thức Huyền Không.
Đàm Dưỡng Ngô đã bái sư Dương Cửu Như, cháu bên vợ của Chương Trọng Sơn. Khi viết tác phẩm Đại Huyền Không Thực Nghiệm, ông đã trích dẫn từ tác phẩm Lâm Huyệt Chỉ Nam, một tác phẩm của Chương Trọng Sơn. Lâm Huyệt Chỉ Nam chỉ bao gồm hơn 200 đồ hình, trong khi Đại Huyền Không Thực Nghiệm chỉ trích dẫn 30 đồ hình từ tác phẩm gốc.
• Đại Huyền Không Lộ Thấu (cũng do Đàm Dưỡng Ngô viết) trích Nhị Trạch Huyền Cơ do Dương Cửu Như truyền dạy lại.
Nói chung, sau thời Chương Trọng Sơn thì có 2 đại biểu nổi tiếng kế thừa phái Vô Thường:
1. Chính tông truyền thừa của Vô Thường Phái là Đàm Dưỡng Ngô.
2. Tự học qua tác phẩm Âm Dương Nhị Trạch Thực Nghiệm là Thẩm Trúc Nhưng.

• Địa Lý Biện Chính Chân Giải:

Hoàn thành vào năm Đạo Quang thứ 1 Tân Tỵ (1821).

• Huyền Không Bí Chỉ Phê Chú:

Hoàn thành vào năm Đạo Quang thứ 3 Quý Mùi (1823).

• Tâm Nhãn Chỉ Yếu:

Trong sách Chương Trọng Sơn có viết là “vào năm Đạo Quang Đinh Hợi mùa đông”, nhưng hoàn thành vào năm thứ 7 và xuất bản vào năm Đạo Quang thứ 16.
Trọng Sơn nói “Nhãn là nói hình, là thể, tâm là nói lý, là dụng”. Nhãn là con mắt thịt, nhục nhãn thấy được hình thế loan đầu. Tâm thì không thấy được, còn gọi là tâm pháp suy đoán lý khí vô hình (phương vị, tinh quái). Tâm Nhãn Chỉ Yếu là chỉ rõ ra những điều quan trọng trong hình thế và lý khí.

Kiến thức phong thuỷ của 6 phái Huyền Không Lục Đại Phái.

Vào thời nhà Thanh, Gia Khánh Đạo Quang, Huyền Không gồm có 6 trường phái phong thủy lớn:  Vô Thường Phái, Điền Nam Phái, Tô Châu Phái, Thượng Ngu Phái, Tương Sở Phái, Quảng Đông Phái.
Vô Thường Phái được xem là một trong những phái xuất sắc vượt trội nhất trong số lục đại phái đương thời. Những luận đoán và ứng dụng của phái này đều đem lại kết quả đầy kỳ diệu và khiến người ta kinh ngạc. Phái này có nguồn gốc từ vùng Vô Tích hoằng dương và phát triển mạnh đến Thường Châu. Các phái khác thường gọi khu vực địa lý nơi phái này phát xuất là Vô Thường Phái. Vô Thường phái lấy thuyết Huyền Không biến hoán không ngừng vô thủy vô chung, vô thường làm tôn chỉ của bổn phái.
Chương Trọng Sơn được xem là tông sư sáng lập phái Vô Thường. Ông là một học trò xuất sắc và hậu duệ của thầy phong thủy Tưởng Đại Hồng. Người đời sau gọi ông là “Độc ngộ chân thuyên, thục thôi sanh khắc chế hóa chi dụng, cát hung tiêu trường chi lí, thần minh kì đạo vu đại giang nam bắc dĩ tam thập niên” (người duy nhất hiểu được chân quyết, nắm vững cách dùng khắc chế hóa ngũ hành, biết tiêu hung trường cát, đạo hạnh thần thông nổi tiếng khắp vùng đại giang nam bắc trong vòng 30 năm).
Các tác phẩm gồm sách phong thuỷ nổi tiếng của bậc thầy phong thuỷ Chương Trọng Sơn.
Các tác phẩm của thầy phong thủy nổi tiếng Chương Trọng Sơn bao gồm:
“Biện Chính Chân Giải”
• “Lâm Huyệt Chỉ Nam”
• “Thiên Nguyên Ngũ Ca Xiển Nghĩa”
• “Tâm Nhãn Chỉ Yếu”
• “Huyền Không Bí Chỉ Phê Chú”.
Với sự nghiêm túc với Phong Thủy học, tôi may mắn được tiếp nhận và cũng như chấp nhận kiến thức có nguồn gốc rõ ràng, đặc biệt là có sự truyền thừa lâu đời như Vô Thường phái của Tổ Đàm Dưỡng Ngô để ứng dụng cho chính bản thân mình và xã hội.

Trả lời