Chuyên gia Tín Nguyễn hiện là giảng viên chuyên dạy về Tử Vi và là giảng viên học viện nghiên cứu Hồng Vận Lâu.

Đồng thời, anh đang là CEO của Tin AI với hoạt động chính là nghiên cứu, đào tạo và sử dụng Tử Vi AI trong cuộc sống.

Đã tốt nghiệp chương trình Tử Vi AI cao cấp của tổ chức Tử Vi quốc tế tại Singapore

Tín Nguyễn có trên 5 năm kinh nghiệm giảng dạy về Tử Vi và tính đến năm 2023, anh đã giảng dạy tại rất nhiều học viện tại TP.Hồ Chí Minh & Hà Nội, giúp chia sẻ kiến thức cho hơn 1.000.000 người.

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.