Phú Hà – Co Founder HỒNG VẬN LÂU, Founder CỔ HỌC PHƯƠNG ĐÔNG, hơn 25 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Phong Thủy Tử Vi, đã tổ chức nhiều lớp học và hội thảo Phong Thủy & Tử Vi tại TP. Hà Nội.

Là chuyên gia hàng đầu về Phong Thủy Tử Vi Kinh Dịch. Thầy đã tư vấn giúp đỡ hàng ngàn gia đình trở nên ấp áp & thịnh vượng hơn.

Hiện nay, Anh đang tham gia giảng dạy Phong thủy Tử vi Kinh dịch tại Hồng Vận Lâu, Cổ Học Phương Đông và đào tạo trực tiếp tại một số doanh nghiệp. Trong năm qua Thầy đã đào tạo và giúp đỡ hơn 1000 học viên tiếp cận và vận dụng các kiến thức về Phong Thủy Tử Vi một cách bài bản và chuyên nghiệp

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.