Quách Phác – Đại tông sư với tác phẩm truyền thế – Táng Thư

Quách Phác - Đại tông sư với tác phẩm truyền thế - Táng Thư
Quách Phác 郭璞 (276 – 324), người thầy phong thuỷ gây dựng nền móng kiến thức phong thủy đầu tiên theo KHÍ với tác phẩm tiêu biểu Táng Thư
Lần đầu tiên,  Phong Thủy có một thầy phong thuỷ định nghĩa rõ ràng về Khí như sau: Khí gặp gió thì tán, gặp thủy thì tụ, sơn chủ nhân đinh, thủy quản tài lộc (气乘风则散,界水则止,山主 人丁,水主财). Trước Quách Phác thì cũng có nhiều tác phẩm viết về Phong Thủy tuy nhiên lại chỉ đưa ra các định nghĩa chung chung. Họ cho rằng Khí là do Thiên Địa, do Lưỡng Nghi, do Tứ Tượng hình thành. Không ai nói đưa ra được mối liên hệ giữ Khí – Năng lượng vô hình và các hiện tượng thiên nhiên hữu hình như gió nước mà con người có thể quan sát được.
Tuy nhiên, Vì sao Quách Phác lại chỉ dùng hai thuật ngữ Gió Nước để chỉ môn Phong Thủy. Vì trước Quách Phác họ dùng chữ Kham Dư hoặc Thanh Nang (tức chiếc túi màu xanh mà các thầy phong thủy hay mang theo bên mình) mà không gọi là môn Phong Thủy (Núi Nước).
Sở dĩ Quách Phác nói “Sơn chủ nhân đinh, thủy chủ tài” là vì chữ Phong. Phong nghĩa là Gió cũng trùng âm đọc với chữ Phong của núi tức cùng âm khác nghĩa. Ngoài chữ Sơn dùng để chỉ Núi thì Phong cũng dùng để chỉ Núi. Đó là lý do chưởng môn nhân của phái Võ Đang tự đặt tên mình là Trương Tam Phong – ở đây không phải là 3 cơn gió mà là 3 ngọn núi, ám chỉ núi Võ Đang nơi ông đứng ra sáng lập phái.

Quách Phác & lối chơi chữ ẩn nghĩa sâu xa.

Phong Thủy có nghĩa là Gió Nước, nhưng cũng hàm ẩn nghĩa Núi Nước – Âm Dương, Tĩnh và Động. Đó là cách chơi chữ của các cụ thời xưa khi không muốn mọi thứ lộ mọi việc, đồng thời cần phải ngầm hiểu ý tứ được che giấu vì “Thiên cơ bất khả lộ”.
Nếu như không hiểu được cách phát âm bằng tiếng Hoa (Quan Thoại) thì sẽ không hiểu được cổ thư. Vì hầu hết cổ thư được viết bằng tiếng Hoa. Vì  việc cùng âm khác nghĩa hoặc từ đồng nghĩa được sử dụng rất nhiều trong văn hóa Trung Hoac cũng như từ hỗ các Đại Sư Phong Thủy để tuy đọc lên nhìn chữ thì không hiểu. Cần phải có những chỉ dẫn cụ thể được truyền lại cho môn đệ mới có thể hiểu hết ý nghĩa sâu xa.
Đó cũng là lý do vì sao nhiều cụ Phong Thủy từ xưa đến nay ở Việt Nam chỉ giỏi về Hán Nôm tức nhìn Hán Tự thì hiểu theo nghĩa, nhưng không hiểu rõ về cách phát âm theo tiếng Bắc Kinh thì không thể nào hiểu trọn vẹn ý nghĩa của cổ nhân.

Táng Kinh – Một tác phẩm xứng danh Kỳ Thư Thượng Cổ

Táng Thư là tác phẩm này tóm tắt về Loan Đầu hình thể là chính. Do đó tính thực chiến không nhiều. Tuy nhiên, tất nhiều quy luật mà Quách Phác nêu ra chỉ đúng khi áp dụng đúng lý khí. Nghĩa là Loan Đầu hình thể nếu không kèm với Lý Khí thì không thể đầy đủ được. Do đó, ý nghĩa của Táng Thư bị giới hạn rất nhiều.
Cụ thể vào thời của Quách Phác thì người ta mới chỉ hình thành kiến thức Phong Thủy đến mức độ của Bát Quái. (Theo căn cứ vào rất nhiều câu trong Táng Thư) chứ chưa hình thành đến 24 Sơn do đó việc xét Phong Thủy không khỏi bị sai lầm.
Học thuật Phong Thuỷ thủa ban đầu còn hạn hẹp, đôi khi chờ cả trăm năm mới xuất hiện bậc thầy phong thuỷ hiền tài.
Một trăm năm sau thời của Quách Phác, khi Đại sư Dương Quân Tùng xuất hiện thì giới học thuật Phong Thủy mới có được trong tay 1 công cụ hiệu quả. Và bắt đầu từ đó , các môn phái Phong Thủy ra đời. Bởi vậy, Dương Quân Tùng mới nên được xem là Tổ Sư của Phong Thủy. Còn Quách Phác thì mới chỉ là người đưa ra các khái niệm căn bản. Táng Thư phải xem kèm với Thanh Nang Áo Ngữ thì mới là Ỷ Thiên kiếm gặp Đồ Long Đao mà vang chấn thiên hạ. Cho đến hôm nay !

Trả lời