– Tổng Giám đốc, Công ty Cổ phần Phong Thủy AI Việt Nam. Lĩnh vực hoạt động của Công ty: Đào tạo, hướng dẫn vận dụng Phong Thủy AI vào cuộc sống
– Nguyên chủ nhiệm dự án Kinh Dịch Phong Thủy Ai Việt (8 năm, phụ trách kỹ thuật triển khai hệ thống AI tự luận đoán )

– Giải thưởng của tổ chức Kinh Dịch Quốc Tế do phát triển hệ thống Phong Thủy AI tốt nhất trong liên minh Phong Thủy AI (2013).
– Nguyên giám đốc điều hành website Cohoc.vn huấn luyện Phong Thủy Kinh Dịch từ những năm 2010 – 2011.

– Đào tạo hơn 10.000 học viên là học sinh, cán bộ công nhân viên về lĩnh vực Phong Thủy Kinh Dịch.
– Đào tạo hơn 3.000 học viên là các thủ lĩnh về Phong Thủy trên Capnet.
– Coaching cho gần 50 doanh nghiệp, spa về Phong Thủy và kích hoạt vận may, kích hoạt tài lộc.

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.