Category Archives: Phong Thủy

Tưởng Đại Hồng (蒋大鸿) – Đại sư Phong Thủy Huyền Không

Tưởng Đại Hồng (蒋大鸿) – Đại sư Phong Thủy Huyền Không

Tưởng Đại Hồng (蒋大鸿) – Đại sư Phong Thủy Huyền Không Đại Sư Phong Thuỷ Tưởng Đại Hồng (蒋大鸿) còn được gọi là Tưởng Công, tên Kha, tự Bình Giai, còn gọi là Văn Giai, sống vào cuối thời Minh đầu nhà Thanh. Ông sinh thời sống tại Hoa Đình Trương Trạch, ngày nay là […]

Lai Bố Y (赖布衣) – Đại Sư phái Tầm Long Điểm Huyệt

Lai Bố Y (赖布衣) – Đại Sư phái Tầm Long Điểm Huyệt

Lai Bố Y (赖布衣) – Đại Sư phái Tầm Long Điểm Huyệt Tiểu sử của Đại sư Lai Bố Y. Lai Bố Y (赖布衣) là phong thủy đại sư triều nhà Tống, tên là Lai Phong Cương, tự là Văn Tuấn, đạo hiệu là Bố Y Tử, còn gọi là Lai Bố Y, được người […]

Dương Quân Tùng – Tổ Sư nghề Phong Thủy

Dương Quân Tùng - Tổ Sư nghề Phong Thủy

Dương Quân Tùng (楊 筠 松) hay còn được gọi là Dương Công, Dương Cứu Bần (thầy Dương cứu người nghèo). Ông tên là Ích, tự là Thúc Mậu, hiệu là Quân Tùng, sinh năm 834 và mất năm 906 vào thời nhà Đường. Ông sinh ra và lớn lên ở vùng Đậu Châu, nay […]

Quách Phác – Đại tông sư với tác phẩm truyền thế – Táng Thư

Quách Phác - Đại tông sư với tác phẩm truyền thế - Táng Thư

Quách Phác 郭璞 (276 – 324), người thầy phong thuỷ gây dựng nền móng kiến thức phong thủy đầu tiên theo KHÍ với tác phẩm tiêu biểu Táng Thư Lần đầu tiên,  Phong Thủy có một thầy phong thuỷ định nghĩa rõ ràng về Khí như sau: Khí gặp gió thì tán, gặp thủy thì […]

Chương Trọng Sơn (章仲山) – Đại Tổ Sư Phái Vô Thường

Chương Trọng Sơn (章仲山) – Đại Tổ Sư Phái Vô Thường

Thầy phong thủy Chương Trọng Sơn là vị đại tổ sư của trường phái phong thủy vô thường. Ông họ Chương tên Phủ, tự là Trọng Sơn, hiệu là Vô Tâm Đạo Nhân, trai hiệu là Thiên Mặc Âm, người Vô Tích tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. Họ Chương được xem là truyền nhân duy […]

Tam Nguyên Huyền Không Đàm Thị & Hệ thống truyền thừa

Tam Nguyên Huyền Không Đàm Thị & Hệ thống truyền thừa

Tam nguyên huyền không là một bộ môn có rất nhiều hệ phái khác nhau, trong đó nổi bật là trường phái huyền không của nhà Đàm Thị với tên tuổi nổi tiếng Đàm Dưỡng Ngô… Hệ thống truyền thừa   Đàm Dưỡng Ngô (Tan Yang Wu – 談養吾祖师) Ngày nay, khi nói về Phong […]

Bát trạch là gì? Những nguyên lý hình thành nên trường phái Bát Trạch

Bát trạch là gì? Những nguyên lý hình thành nên trường phái Bát Trạch

Bát trạch là gì? Cũng như những nguyên lý hình thành nên trường phái phong thủy bát trạch là điều rất nhiều bạn đọc quan tâm. Trong bài viết này, Hồng Vận Lâu sẽ trình bày đến các bạn gốc gác cũng như những nguyên lý hình thành nên trường phái phong thủy phổ biến […]