Sao Phục Binh

Sao Phục Binh

 • Hành: Hỏa
 • Loại: Ác Tinh
 • Đặc Tính: Cơ mưu, quyền biến, gian xảo, thủ đoạn, dối trá, đa nghi, ám hại
 • Tên gọi tắt thường gặp: Binh

Ý nghĩa tính tình:

Phục Binh là ác tinh, biểu lộ qua các đặc tính sau:
 • Hay nói xấu, dèm pha người khác
 • Hay hại kẻ khác bằng hành động, thủ đoạn,
 • Hay đố kỵ, cạnh tranh, ngăn trở, làm nhục
 • Hay lừa đảo, theo dõi, rình rập, bắt ghen
Đó là tính nết của tiểu nhân, cường đồ, mưu phản. Ngược lại, người có Phục Binh cũng bị nói xấu, đố kỵ, mưu hại, bắt ghen, theo dõi, lừa gạt. Ác tinh của Phục Binh giống như Kiếp Sát, Thiên Không. Càng hội tụ nhiều, ý nghĩa trên càng chắc chắn, thường có nghĩa có tòng phạm, bè đảng.

Ý nghĩa của phục binh và một số sao khác:

 • Phục, Tướng, Đào, Thai: dụ dỗ làm chuyện dâm bôn. Phụ nữ gặp bộ sao này bị lừa, thất trinh, thất tiết.
 • Phục, Tướng, Không Kiếp, Tả Hữu: gian phi kết đảng để trộm, cướp, giết người
 • Phục, Tướng, Thai, Riêu: gạt gẫm phụ nữ để hiếp dâm, bắt cóc làm chuyện dâm ô, tú bà chứa điếm
 • Phục, Kỵ, Tuế: đau buồn lo lắng vì hiềm thù, cạnh tranh, kiện tụng.
 • Binh, Hình, Tướng, ấn: hiển đạt về võ nghiệp, thụ huấn quân sự; có thể bị tai họa bất ngờ về súng đạn nếu Hạn xấu.
 • Phục, Tướng, Vượng, Thai: tiền dâm hậu thú, lang chạ; lấy vợ/chồng có con riêng

Ý nghĩa của phục binh ở các cung:

CUNG MỆNH

 • Phục binh: thứ nhân, đàn bà bị chồng ruồng bỏ.
 • Phục binh đồng Bạch hổ: người hay nói giở bậy, hại nước hại nhà.
 • Phục Vũ, Dương cư ngọ: gặp thời làm quan võ.
 • Phục, Phá có Hình, Diêu, Thai, Tướng quân chiếu chồng ghen có khi giết nhau.

CUNG TÀI

 • Bị trộm lấy đồ, bị người ghen ghét, đố kỵ
 • Bị người sang đoạt, quỵt hụi, ăn chặn
Việc mất của thường có tòng phạm, nhất là thêm Lực Sĩ, Thiên Hình, Thiên Không, Tả, Hữu.

CUNG NÔ

 • Tôi tớ phản chủ và hại chủ, nhà có nội phản
 • Tôi tớ, bạn bè a tòng trộm của
 • Nhân tình hay ghen tuông, bắt ghen
CUNG DI
 • Ra ngoài bị đố kỵ, cạnh tranh
 • Thường bị ám hại, phục kích, mưu sát nếu có sát tinh

CUNG BÀO

 • Phục, Tướng, Đào, Thai: anh chị em lăng loàn, gái theo trai, trai đàng điếm hoặc anh chị em thường có chửa hoang hay có dị bào.

CUNG PHU THÊ

 • Thai, Phục, Vượng, Tướng: tiền dâm hậu thú hoặc 1 trong 2 người là kẻ đến sau; vợ/chồng có con riêng rồi mới lấy nhau; sau khi lấy nhau có ngoại tình, có con riêng.
 • Binh, Kỵ: vợ chồng bị ngăn trở lúc lấy nhau, bất hòa

CUNG TỬ

 • Phục, Tướng, Thai: vợ chồng có con riêng hoặc chửa đẻ rồi mới lấy nhau

CUNG QUAN

 • Phục: danh hèn.
 • Phục, Phá: danh phận chẳng ra gì.

CUNG PHÚC

 • Có Phục ngộ Tử hay Tướng quân: nhà có người chết trận.

HẠN

 • Có Phục, Tang: có tang.
 • Phục, Hổ: khẩu thiệt.
 • Phục, Tuế, Kỵ: có sự cạnh tranh lo lắng.
 • Phục, Phá, Tướng, Thai, Riêu: cả nghe bị lừa dối, tơ duyên trắc trở.

Trả lời