SAO PHÁ TOÁI

SAO PHÁ TOÁI

  • Ngũ hành :  Hỏa
  • Hung tinh.chủ sự phá hoại
1. Ý nghĩa tính tình:
– ương ngạnh, cứng cổ, ngoan cố, ngang ngược, táo bạo
– phá tán, hao hụt
– gây trở ngại cho mọi công việc
– chóng chán, thiếu bền chí
2. Ý nghĩa của phá toái và một số sao khác:
– Lưu Hà, Phá Toái, Phá Quân đồng cung: Mệnh có cách này gọi là Toái Quân Lưỡng Phá, rất anh hùng, hiển đạt về võ nghiệp, có nhiều chiến tích.
– Phá Toái, Khoa, Quyền: tốt
– Toái, Kình, Kỵ, Phá: có tật, có thể là nói ngọng
– Toái, Hỏa (Linh), Hình: chết vì ác tật, ác bệnh
Nếu đóng ở cung Tật thì lại ít bệnh vì Phá Toái chủ sự hao tán như Đại Hao, Tiểu Hao
CUNG MỆNH
– có Phá toái: mọi việc thường bị trắc trở.
– Toái cư Thân phùng Riêu, cập Phúc cung cư Việt, Kỵ, Vũ: câm.
Mệnh quan có Toái quân lưỡng Phá: uy quyền hống hách

Trả lời