Sao Đường Phù

Đặc Điểm

– Hành: Mộc
– Chủ về: Cát tinh, sự thanh tịnh.
Đường Phù là cát tinh, có những ý nghĩa sau:
– Thích sự thanh nhàn, giống như hai sao Thai, Tọa
– Điềm đạm, khiêm nhường
– Lợi ích cho việc cầu công danh, có ý nghĩa may mắn
– Lợi ích về điền sản, giống như hai sao Thai, Tọa
Tuy nhiên, vì là sao nhỏ nên ý nghĩa không sâu sắc và nổi bật lắm.

CUNG MỆNH, QUAN, PHÚC

– Đường, Tướng, Tấu, Long, Phượng, Quan phù : đi tu thành đạt có danh vị ; tệ ra làm thầy cúng cũng có tiếng.

CUNG ĐIỀN

– Dưỡng, Cự, Đường, Tam hóa : có nhà cao cửa rộng vững bền.

Trả lời