Sao Địa Võng

Sao Địa Võng

  • Hành: Thổ
  • Loại: Ác Tinh
  • Đặc Tính: Tù hãm, khốn đốn, trở ngại
  • Tên gọi tắt thường gặp: Võng
Phụ Tinh. Thuộc bộ sao đôi Thiên La và Địa Võng. Gọi tắt là La Võng. Vị trí luôn ở trong Cung Tuất. Sao này là sao xấu.

Ý Nghĩa Địa Võng Ở Cung Mệnh

  • Sao Địa Võng ở Mệnh là rất thông minh, có tài khéo, suy tính công việc rất tài tình nhưng hay gặp ngăn trở, mọi công việc hay gặp rắc rối, bị ràng buộc.

Ý Nghĩa Địa Võng Với Các Sao Khác

  • Địa Võng và các sao giải: Làm giảm bớt hay tan biến đặc tính xấu của Địa Võng. Các sao giải này là Tuần, Triệt, Tử Vi, Hóa Khoa, Thiên Giải, Giải Thần.
  • Địa Võng, Trực Phù: Làm tăng thêm ác tinh cho đương số.
  • Địa Võng bao giờ cũng ở cung Tuất, đối diện với sao Thiên La, do đó cần xem sao Thiên La.

Trả lời