Sao Bác Sĩ

SAO BÁC SỸ

Hành: Thủy
Cát tinh, chủ sự thông đạt, thâm thúy
Là cát tinh, Bác Sĩ có nghĩa:
– Thông minh, hay suy xét kín đáo, chủ sự thông đạt thâm thúy
– ngôn ngữ hoạt bát.
– khoan hòa, nhân hậu.
– lợi ích cho việc thi cử học hành.
– giải trừ bệnh tật.
Về các điểm này, bác sĩ có đặc tính tương tự như Hóa Khoa, chủ về học và hành đồng hời cứu giải bệnh tật. Như Bác sĩ không mạnh bằng sao Khoa.

BÁC SĨ VÀ CÁC SAO KHÁC:

– Bác Sĩ, Hóa Khoa: có học có hành.
– Bác sĩ, Am, Dương, Xương, Khúc: có khoa danh làm nên.
– Mệnh có Bác Sỹ: Người có học, có hạnh.
– Bác Sỹ gặp Khoa, Quyền, Xương, Khúc: thông minh, có khoa danh

Trả lời