Gieo Quẻ Hỏi Việc

Lập Quẻ Lục Hào

Lục Hào là môn dự đoán có lịch sử lâu đời. Đây là phương pháp dự đoán được coi là trung thành nhất với Kinh Dịch. Bạn cần có 3 đồng xu để gieo quẻ 6 lần, ghi lại kết quả mỗi lần gieo và nhập vào phần mềm để tính toán quẻ.

 

Gieo Quẻ Mai Hoa

Phương pháp này do Thiệu Khang Tiết nghiên cứu dựa trên cơ sở Kinh Dịch. Cách lập quẻ theo Mai Hoa rất đa dạng, nhưng thông dụng nhất vẫn là cách lập theo năm, tháng, ngày giờ.

 

Xem quẻ Sim Điện Thoại

Phương pháp này lấy quẻ bằng cách dùng số điện thoại, sau đó nhập số điện thoại vào phần mềm, phần mềm sẽ phân tích số sim kết hợp thời gian động tâm hỏi việc để tính toán chiêm ứng.

 

Gieo Quẻ Dịch Bằng 3 Đồng Xu Online

Phương pháp này lấy quẻ bằng cách giả lập gieo 3 đồng xu trong thực tế, kết hợp thời gian động tâm hỏi việc để tính toán chiêm ứng.

 

Lập Quẻ Dịch Theo Dãy Số Bất Kỳ

Phương pháp này lấy quẻ bằng cách lấy một dãy số bất kỳ, sau đó nhậpdãy số vào phần mềm, phần mềm sẽ phân tích dãy số bất kỳ của bạn, kết hợp thời gian động tâm hỏi việc để tính toán chiêm ứng.