CUNG TỬ TỨC

CUNG TỬ TỨC

 

Cung Tử Tức là 1 trong 12 cung địa bàn của lá số Tử Vi, chủ quản vấn đề sinh nở, con cái.. Bao gồm toàn bộ các vấn đề về con cái như sinh được mấy con, con cái với đương số thân hay sơ, con cái bình thường hay phát đạt, hiền lành hay ngỗ nghịch, …

Trong môn Tử Vi, Cung Tử Tức và Cung Điền Trạch đối nhau, tương hội với Cung Phụ Mẫu và Cung Nô Bộc (Cung Nô Bộc). Kết cấu dạng này rõ ràng phản ánh chế độ đại gia tộc thời xưa.
Đại gia tộc trong xã hội phong kiến, con cái (tử tức) là do đầy tớ (nô bộc) phục dịch. Do đó Cung Nô Bộc có ảnh hưởng nhất định đối với Cung Tử Tức. Đồng thời có thể nhìn ra quan hệ “kế thừa sự nghiệp của cha ông” từ tổ hợp các sao của Cung Phụ Mẫu và Cung Tử Tức. Còn Cung Điền Trạch, môn Tử Vi dùng để quan sát gia trạch, đương nhiên càng có mối quan hệ với Cung Tử Tức.
Do đó nếu nói tổ hợp tinh hệ của Cung Huynh Đệ là phô bày cả một đại gia tộc. Dùng để quan sát tình huống thế hệ bề ngang của đương số, thì tổ hợp tinh hệ của Cung Phụ Mẫu và Cung Tử Tức là một biểu đồ theo chiều dọc, dùng để quan sát từ ông tổ đến cha mẹ, rồi từ cha mẹ đến con cái, cả một dòng họ truyền từ đời trước sang đời sau.
Ngày nay chế độ đại gia tộc theo kiểu phong kiến đã sụp đổ, kết cấu của tinh hệ ở Cung Tử Tức và tam phương tứ chính đương nhiên đã mất đi một số ý nghĩa ban đầu. Nhất là Cung Nô Bộc, ngoại trừ dùng để xem mối quan hệ với nhân viên làm thuê và người dưới quyền, ngày nay còn dùng để quan sát quan hệ bạn bè, đương nhiên sẽ cảm thấy quá cách xa Cung Tử Tức. Vì vậy trong thực tế ứng dụng, càng cần phải định ra một số nguyên tắc khác.
Sự tương quan hợp lý nhất giữa hai cung, đó là lấy sự quan sát “mối quan hệ gia tộc” như trước kia cải biến thành quan sát địa vị xã hội. Bởi vì từ các tình trạng tốt xấu của cha mẹ, nhân viên làm thuê và bạn bè, cho tới con cái của đương số, có thể luận đoán ra địa vị xã hội của họ.
Ví dụ như, nếu ba cung đều cát, thì đương số phải là người lúc nhỏ được cha mẹ nuôi dạy khá tốt, bản thân cũng được bạn bè giúp đỡ ủng hộ, đồng thời còn được nhân viên làm thuê trợ lực, đến trung niên thì phát triển sự nghiệp, đến vãn niên có con cái có thể kế thừa sự nghiệp của cha ông. Người này là mẫu người điển hình của loại “lúc nhỏ là thiếu gia, lúc già được gọi là lão gia”, có địa vị xã hội như thế nào chắc là không cần phải nói.
Nếu Cung Phụ Mẫu và Cung Nô Bộc đều không cát tường, nhưng Cung Tử Tức thì có cát tinh tụ tập, như vậy có thể luận đoán đương số rất có khả năng phải trải qua gian lao vất vả, rồi mới tay trắng tạo nên sự nghiệp, sau trung niên ít nhất cũng có địa vị vào hạng trung lưu.
Dựa vào điểm suy đoán này, có thể trợ giúp chúng ta luận đoán ra vận trình của bản thân đương số. Ngược lại, từ vận trình của bản thân đương số cũng có thể luận đoán ra con cái của đương số có thành tựu hay không.
Ví dụ như, nếu Cung Phụ Mẫu cát, Cung Mệnh cũng cát, Cung Nô Bộc không xấu, nhưng Cung Tử Tức lại rất xấu, thế thì, có khả năng không có người kế thừa, cũng có thể là con cái bất tài, phẩm hạnh quá kém.
Vì vậy, có thể căn cứ vào tinh bàn để tìm ra một số chỉ dẫn. Ví dụ như, quan sát sự hiển thị của Cung Tử Tức để biết tính cách của con cái đương số mà đưa ra một số lời khuyên.
Đây cũng chính là nói, tứ tam phương tứ chính của Cung Tử Tức ngoại trừ xem có con nhiều hay ít, còn luận đoán về tình cảm của đương số đối với con cái, và tính cách chủ yếu của con cái. Nhưng liên quan về những luận đoán này, chúng ta phải kết hợp xem Cung Tử Tức của đại vận hay lưu niên để đánh giá về mệnh vận của con cái, xem có thành tựu hay không.

Sao Tử Vi ở Cung Tử Tức

Tử Vi ở Cung Tử Tức, chủ về con cái tính tình cương cường, chí cao khí ngạo. Nhưng phần nhiều đều phát đạt.
Khi Sao Tử Vi hội Hóa Lộc, Hóa Quyền, Hóa Khoa ắt có con xinh đẹp. Nhưng nên chậm có con, chủ về sang quý và có lộc.
Tử Vi hội Tả Phụ, Hữu Bật, chủ về có năm con trở lên. Nếu đồng thời hội chiếu tứ sát, thì có hình khắc, chủ về hư ảo, không chắc chắn. Hoặc chủ về con cái vì cao ngạo mà phá tán.
Tử Vi hội Văn Xương, Văn Khúc, hoặc Hóa Khoa, chủ về con cái thông minh. Hội Tả Phụ, Hữu Bật, chủ về con cái trung hậu.
Tử Vi hội Thiên Mã, chủ về xa cách con cái.
Tử Vi hội Lộc Tồn hoặc Hóa Lộc, chủ về con cái có thể giàu có.
Tử Vi có Kình Dương đồng độ, chủ về con cái có phá tướng. Hoặc cha con bất hòa, hoặc không thể hưởng phúc về con cái.
Tử Vi hội Thiên Khôi, Thiên Việt, chủ về con cái sang quý.
Tử Vi độc tọa, miếu vượng, chủ về ba trai, hai gái. Có thêm cát tinh như Tả Phụ, Hữu Bật, Văn Xương, Văn Khúc thì chủ về năm người. Có thêm Kình Dương, Đà La, Hỏa Tinh, Linh Tinh, Địa Không, Địa Kiếp, chủ về hai người, vợ lẽ hoặc vợ hai sinh con, hoặc xin con nuôi. Nhất là gặp Địa Không, Địa Kiếp càng chủ về có con dòng thứ.
“Tử Vi Thiên Phủ”, chủ về có ba người con. Thêm Tả Phụ, Hữu Bật, Văn Xương, Văn Khúc, chủ về có năm người, còn sang quý. Nếu gặp thêm Phá Quân, các hình tinh, kỵ, chủ về sinh con thì nhiều nhưng còn sống thì ít.
“Tử Vi Tham Lang”, chủ về có hai người con nhưng chậm có. Nếu Tham Lang Hóa Kỵ thì nên đề phòng con cái làm khuynh gia bại sản. Nếu thêm tứ sát, các hình tinh, kỵ thì chủ về có một hai người con, mà còn chủ về khó sinh hoặc sinh non.
“Tử Vi Thiên Tướng”, chủ về hai người con, có thêm Văn Xương, Văn Khúc, Tả Phụ, Hữu Bật, chủ về có ba bốn người con, còn quý hiển, tình cảm cha con lúc đầu tốt, về sau xấu đi. Hoặc gặp các sao sát, kỵ, chủ về có một con, nhưng tính khí quật cường, chí cao, phá gia chi tử. Gặp cát tinh, chủ về con cái được hưởng phúc ấm của cha.
“Tử Vi Thất Sát”, chủ về có một hai con. Thêm cát tinh, chủ về có ba người con. Gặp sát tinh thì chủ về con cái cứng đầu cứng cổ. Thêm cát tinh thì có thể trở thành hữu dụng, nhưng cũng phải vất vả trước mới an nhàn sau.
“Tử Vi Phá Quân” chủ về hai người, thêm cát tinh chủ về có ba người con. Gặp thêm sao lộc thì con cái có thành tựu. Gặp thêm tứ sát, các hình tinh, Kỵ tinh, Địa Không, Địa Kiếp, chủ về nhiều khắc hại, hoặc trụy thai, sinh non, hoặc con cả có hình khắc, phá tướng, sinh thiếu tháng.

Thiên Cơ Cung Tử Tức

Sao Thiên Cơ nhập miếu, chủ về con cái con cái thông minh cơ trí, khéo léo. Nhưng Thiên Cơ nhập Cung Tử Tức cũng chủ về ít con cái, hoặc chậm sinh con.
Thiên Cơ lạc hãm, rất kỵ gặp các sao sát, kỵ, Địa Không, Địa Kiếp, chủ về không con, có cũng bất hòa, hoặc con cái phẩm cách không tốt, nhiều tâm cơ, xảo trá, hoặc khắc hại.
Thiên Cơ thủ Cung Tử Tức, cũng chủ về có con dòng thứ. Hoặc có con rể.
Thiên Cơ độc tọa, miếu vượng, chủ về có hai người con, hoặc có nhiều con dòng thứ. Nếu độc tọa ở cung Dậu, hội Hồng Loan Thiên Hỷ và Đại Hao, chủ về nhiều con gái, ít con trai.
“Thiên Cơ Thái Âm”, chủ về hai gái, một trai. Nếu Thái Âm lạc hãm, thì nên xin con trai nuôi trước. Nếu Thiên Cơ ở cung Dần, hội chiếu Thiên Lương, thì có ba con trai.
“Thiên Cơ Cự Môn”, chủ về một người. Có thêm các sao cát, chủ về có hai người con, nhưng phải cho làm con thừa tự hoặc ở riêng, nếu không sẽ khó nuôi.
Thiên Cơ, Thiên Lương ở cung Thìn, chủ về có hai ba con. Ở cung Tuất thì chủ về có một con trai, nhiều con gái, cũng chủ về sinh non.

Thái Dương ở Cung Tử Tức

Thái Dương ở Cung Tử Tức, có Cự Môn hội chiếu mà Thái Dương miếu vượng, chủ về con cái thông minh, có thể sáng lập sự nghiệp, gặp Lộc, Quyền, Khoa hoặc Văn Xương, Văn Khúc, chủ về có tài nói năng, biện luận.
Thái Dương lạc hãm ở Cung Tử Tức, bất lợi cho con trưởng.
Thái Dương Hóa Kỵ, chủ về con cái nhiều bệnh. Gặp tứ sát, hình tinh, Địa Không, Địa Kiếp, chủ về hình khắc tử tôn, chỉ có một con trai.
Thái Dương độc tọa, miếu vượng, không có sát tinh, chủ về tám con trở lên.
Thái Dương Thái Âm, chủ về bốn, năm con. Gặp sát tinh, chủ về chỉ còn hai ba người con.
“Thái Dương Cự Môn”, chủ về ba người, sinh con khó nuôi. Hóa Lộc thì chủ về con quý hiển. Cự Môn Hóa Lộc mà Thái Dương Hóa Quyền, trái lại nên cẩn thận trong việc nuôi dưỡng, dạy dỗ, nếu không con cái sẽ cao ngạo, phá tán.
Thái Dương, Thiên Lương ở cung Mão, chủ về ba con. Ở cung Dậu, chủ về hai con. Gặp sát tinh, dễ bị sinh non, sinh thiếu tháng, con cái dễ xa cha mẹ. Gặp Văn Xương, Lộc Tồn, chủ về con cái học hành đều có thành tích tốt, còn có tính nguyên tắc cực mạnh.

Vũ Khúc Cung Tử Tức

Sao Vũ Khúc ở cung Tử Tức, trong các tình hình thông thường đều chủ về ít con, lợi cho con gái mà bất lợi về con trai, cho nên phần nhiều sinh con gái trước. Cũng chủ về ít có hậu bối thân tín (cần phải xem thêm tình hình Tả Phụ, Hữu Bật), và còn chủ về vợ cả không có con trai, nhưng có thể có con gái, mà vợ lẽ hay thê thiếp có thể sinh con trai. Nếu có Hỏa Tinh, Linh Tinh đồng độ, cũng chủ về người bên ngoài sinh con trai, hoặc có con trai nuôi.
Vũ Khúc Hóa Lộc, Hóa Quyền, Hóa Khoa, hoặc có các sao phụ, tá cát hội hợp, chỉ làm tăng số con cái, mà không cải thiện phẩm cách và địa vị của con cái.
Vũ Khúc thủ cung Tử Tức, thành cách “Linh Xương Đà Vũ”, chủ về sinh con trai dễ yểu mạng. Vũ Khúc Hóa Kỵ càng nặng.
Vũ Khúc ở cung Tử Tức, không sợ Kình Dương, Đà La, chỉ sợ có Hỏa Tinh, Linh Tinh đồng độ. Nhưng nếu Vũ Khúc Hóa Kỵ, bị Kình Dương và Đà La giáp cung (tình hình này chỉ có “Vũ Khúc, Phá Quân” ở cung Hợi), sẽ chủ về con cái bị hình khắc rất nặng, thậm chí có thể tự sát, cũng chủ về không có con trai đưa tang.
Vũ Khúc bị Hỏa Tinh, Linh Tinh giáp cung cũng bất lợi, chủ về có con trai muộn. “Vũ Khúc, Tham Lang” đồng độ với Hỏa Tinh, Linh Tinh, trước 40 tuổi có thể có con trai, nhưng chủ về sinh ly. Có các sao phụ, tá cát hội hợp, thì chia ly nhưng lành tính, như con trai ở kí túc xá, đi du học.
“Vũ Khúc Thiên Phủ” ở hai cung Tí hoặc Ngọ, chủ về có ba con trai. Do Thiên Phủ là chủ tinh của Nam Đẩu, cho nên nếu có “sao đôi” phụ, tá hội hợp, có thể làm tăng lên thành có năm con trai. Nếu gặp thêm các sao sát, kị, hình, không, kiếp, thì chỉ có một con trai đưa tang. “Thiên Phủ là “kho lộ”, “kho trống”, thì con cái hay hậu bối không đắc lực.
“Vũ Khúc Thiên Phủ” đồng độ với Lộc Tồn, chủ về con cái hay hậu bối có tính ích kỷ. Đến cung hạn tử tức “Thiên Cơ, Cự Môn” của đại hạn, e rằng sẽ xảy ra sự cố. “Vũ Khúc, Thiên Phủ” đồng độ ở hai cung Tí hoặc Ngọ, gặp các sao sát, hình mà không gặp sao kị, có lúc chỉ chủ về con cái bị phá tướng, hoặc tính tình quật cường, giữa cha con có sự ngăn cách, vị tất sẽ có hình khắc. Trong tình huống có sao cát lẫn lộn thì càng đúng.
Đối với “Vũ Khúc, Thiên Phủ” đồng độ ở hai cung Tí hoặc Ngọ, các cung hạn tử tức “Tử Vi, Thiên Tướng”, Thất Sát là những đại vận hoặc lưu niên ứng nghiệm cát hung có tính then chốt.
“Vũ Khúc Tham Lang” ở hai cung Sửu hoặc Mùi, chủ về sau 40 tuổi mới có con trai. Đây là thuyết của cổ nhân. Thời cổ đại, tuổi tác thành hôn khá sớm, 40 tuổi có con trai được coi là muộn.
“Vũ Khúc Tham Lang” đồng độ ở hai cung Sửu hoặc Mùi, hội hợp với sát tinh, còn gặp các sao đào hoa, chủ về nhị phòng hay người bên ngoài sinh con trai. Chính thất thì sinh con gái. Nếu đồng độ với Hỏa Tinh, Linh Tinh, sẽ chủ về có con trai muộn. Nếu sinh con trai lúc trẻ thì nó sẽ xa gia đình, hoặc gửi cho người khác nuôi, nếu không sẽ bị hình khắc, đến vãn niên tình cảm cha con có ngăn cách. Luận đoán về mối quan hệ với hậu bối thân tín, cũng chủ về lúc đầu cát lúc sau hung.
Đối với “Vũ Khúc Tham Lang” đồng độ ở hai cung Sửu hoặc Mùi, các cung hạn tử tức Cự Môn, Thái Dương là những đại vận hoặc lưu niên ứng nghiệm cát hung có tính then chốt.
“Vũ Khúc Thiên Tướng” đồng độ ở hai cung Dần hoặc Thân, chủ về có con nuôi trước rồi mới có con trai. Hội sao đào hoa, thì nhị phòng sinh con trai đầu lòng, sau đó chính thất mới sinh con trai. Ở thời hiện đại, cũng chủ về người bên ngoài sinh con trai, cũng chủ về mối quan hệ giao tiếp với hậu bối thân tín không được tốt. Gặp các sao sát, kị, hình, chủ về con cái bị hình khắc. Gặp “sao đôi” phụ, tá cát, mới chủ về tăng số con cái, gặp “sao lẻ” phụ, tá cát thì chủ về người bên ngoài sinh con trai.
Đối với “Vũ Khúc Thiên Tướng” đồng độ ở hai cung Dần hoặc Thân, các cung hạn tử tức Tham Lang, Thất Sát là những đại vận hoặc lưu niên ứng nghiệm cát hung có tính then chốt.
“Vũ Khúc, Thất Sát” đồng độ ở hai cung Mão hoặc Dậu, chỉ có một con trai. Nếu gặp sát tinh, nếu có hơn một đứa con trai, sẽ chủ về con trai đầu bị phá tướng, tổn thương, tàn tật, mà thường thường là vợ lẽ hay người bên ngoài sinh con trai. Gặp các sao phụ, tá cát, chủ về con trai có tính cách cứng rắn. Nếu có sát tinh, Địa Không, Địa Kiếp và các sao cát, cát hóa tụ hội, sẽ chủ về vì tính cương của con trai mà phá gia.
Trường hợp Vũ Khúc Hóa Kỵ còn bị Hỏa Tinh, Linh Tinh giáp cung, chủ về con trai bị hình khắc rất nặng. Trường hợp vừa nói cần phải đồng thời gặp các sao phụ, tá cát mới chủ về chậm có con trai. Nếu có các sao đào hoa, Văn Xương, Văn Khúc đồng cung, thì có thể có con gái mà không có con trai, về mối quan hệ giao tiếp với hậu bối thân tín cũng có tính chất tương tự
“Vũ Khúc Thất Sát” đồng độ ở hai cung Mão hoặc Dậu, gặp sát tinh, không nên nhận con nuôi hay bắt rể, e rằng làm ơn mắc oán, vì vậy cũng chủ về bị hậu bối thân tín phản bội.
Đối với “Vũ Khúc, Thất Sát” đồng độ ở hai cung Mão hoặc Dậu, các cung hạn tử tức Cự Môn, Thiên Cơ, “Liêm Trinh, Tham Lang là những đại vận hoặc lưu niên ứng nghiệm cát hung có tính then chốt.
Vũ Khúc độc tọa ở hai cung Thìn hoặc Tuất, có thể có một con trai nhưng rất muộn. Gặp các sao phụ, tá thì có thể làm tăng lên thành có ba con trai. Có điều vẫn nên sinh con gái đầu lòng, nếu không con trai đầu lúc bé sẽ bị nhiều bệnh. Trường hợp hội Tham Lang Hóa Kỵ, lại có sát tinh đồng độ, nên đề phòng con cái vì kiêu ngạo mà thất bại. Có Địa Không, Địa Kiếp, Hỏa Tinh, Linh Tinh đồng cung thì càng nặng. Nếu Kình Dương, Đà La đồng cung thì chỉ chủ về rất chậm có con trai. Hội Tham Lang Hóa Lộc, lại gặp sao đào hoa, thì chủ về người bên ngoài hoặc kế thất sinh con trai. Nếu có Hỏa Tinh, Linh Tinh đồng cung, vẫn phải đề phòng con cái vì kiêu ngạo mà thất bại.
Đối với Vũ Khúc ở hai cung Thìn hoặc Tuất, các cung hạn tử tức “Liêm Trinh, Thiên Tướng”, Tham Lang, Thất Sát là những lưu niên hay đại vận ứng nghiệm cát hung có tính then chốt.
“Vũ Khúc Phá Quân” đồng độ ở hai cung Tị hoặc Hợi, chủ về có một con trai. Gặp sát tinh, có nhiều hơn một con trai thì bị hình khắc, hoặc chủ về con trai đầu bị phá tướng. Ý nghĩa cơ bản là cha con bất hòa, hoặc vì hoàn cảnh khách quan khiến cha con phải xa nhau. Luận đoán về hậu bối thân tín cũng tương tự như vậy.
Nếu không có sát tinh đồng cung, nhưng ở tam phương tứ chính có “sao đôi” phụ, tá hội hợp hoặc đồng độ, có thể có ba con trai, nhưng vẫn dễ bị xa con cái. Hơn nữa, con trai (đặc biệt là con trai đầu lòng) thường sinh thiếu tháng, hoặc phải sinh bằng phương pháp phẫu thuật. Đặc biệt không nên gặp Liêm Trinh Hóa Kỵ, phần nhiều đến vãn niên phải đưa đám ma của con trai. Nhưng vẫn cần phải xem xét tổ hợp sao thực tế ở cung hạn tử tức lúc vãn niên mà định tình hình.
Đối với “Vũ Khúc, Phá Quân” ở hai cung Tị hoặc Hợi, các cung hạn tử tức “Liêm Trinh, Thất Sát”, “Tử Vi, Tham Lang”, và “Vũ Khúc, Phá Quân” là những đại vận hoặc lưu niên ứng nghiệm cát hung có tính then chốt.

Thiên Đồng Cung Tử Tức

Phàm Thiên Đồng ở Cung Tử Tức, có con gái đầu là tốt.
Thiên Đồng độc tọa ở cung Tị, đối cung có Thiên Lương, chủ về con trai có khả năng bị nhược trí, nhưng phải gặp các sao sát, kỵ mới đúng.
Thiên Đồng chủ về con cái nhu nhược, lười biếng, thích hưởng thụ, không có chí phấn đấu, khó chịu đựng nổi sóng gió trên đường đời, tính tình ủy mị.
Thiên Đồng ở Cung Tử Tức, hội Thiên Cơ, chủ về có hai con, nhưng hơi muộn.
Thiên Đồng Hóa Lộc, không nên gặp sát tinh, nếu không con cái sẽ phá gia, đây là do con cái chìm đắm trong thú hưởng lạc gây ra.
Thiên Đồng lạc hãm gặp sát tinh, chỉ có một con trai.
Thiên Đồng, Cự Môn, chủ về có ba người con. Thêm tứ sát, Địa Không, Địa Kiếp, chủ về có một người con. Nếu có thêm Hóa Kỵ, Đại Hao, chủ về con cái nhiều bệnh tật, nạn tai, phá tán, hao tài, về sau còn bị hình khắc. Nên cho làm con nuôi người khác, hoặc ở riêng.
Thiên Đồng Thiên Lương, chủ về sinh con gái trước sinh con trai sau là thuận, con cái hai người.
Thiên Đồng Thái Âm ở cung Tí, chủ về có năm người con, nhiều gái, ít trai là quý. Ở cung Ngọ, chủ về có hai người con, cũng nên sinh gái trước. Có thêm Thiên Hình đồng cung, chủ về con bị phá tướng hoặc xa cha mẹ. Gặp thêm sát tinh, nên xin con nuôi, còn chủ về con cái hướng nội.

Liêm Trinh Cung Tử Tức

Liêm Trinh rất ưa tương hội với Thiên Phủ, chủ về sinh quý tử, có ba người con.
Liêm Trinh Hóa Kỵ, chủ về con cái nhiều nạn tai tật bệnh, hoặc bị phá tướng.
Liêm Trinh hội Thất Sát, Phá Quân, Tham Lang, chủ về con cái bị “hình thương”.
Liêm Trinh hội tứ sát, Địa Không, Địa Kiếp, Thiên Hình, chủ về xin con nuôi.
Liêm Trinh lạc hãm ở Cung Tử Tức, gặp cát tinh, cũng bị “hình thương”.
Liêm Trinh độc tọa ở cung miếu vượng, chủ về một trai một gái. Ở cung bình, có một trai. Ở cung hãm, chủ về có “khắc” .
Liêm Trinh, Thiên Phủ, chủ về có ba người con, còn có quý tử, con cái tính tình cẩn thận, trung hậu, văn nhã. Gặp Văn Xương, Văn Khúc, chủ về con cái phát quý, nhưng không chủ về phú. Nếu có Văn Khúc đồng độ thì chủ về “hình khắc”.
Liêm Trinh, Tham Lang, chủ về ít con trai. Thêm cát tinh cũng chỉ có hai người. Gặp thêm Văn Xương, Văn Khúc, chủ về thông minh, nhạy bén. Gặp thêm sát tinh thì chủ về cơ thể hư nhược.
Liêm Trinh, Thiên Tướng, chủ về có hai con, con cái trung hậu, có thể giữ gìn gia nghiệp.
Liêm Trinh, Thất Sát, chủ về cô độc. Hóa Kỵ mà thêm cát tinh, chủ về có một con, cũng nhiều nạn tai tật bệnh.
Liêm Trinh, Phá Quân, chủ về một con, gặp sát tinh thì có “khắc”.

Sao Thiên Phủ ở Cung Tử Tức

Trong tình hình thông thường, chủ về có nhiều con cái.
Thiên Phủ hội Văn Xương, Văn Khúc, Thiên Khôi, Thiên Việt, chủ về con cái thông minh, đa tài, có hiếu.
Thiên Phủ ở Cung Tử Tức gặp các sao sát, hình, kỵ, chủ về con cái quật cường, hoặc bị phá tướng.
Thiên Phủ độc tọa ở cung miếu vượng, chủ về có năm người. gặp tứ sát, Địa Không, Địa Kiếp, chủ về có ba người. hội Tả Phụ, Hữu Bật, chủ về có năm con trở lên.
Thiên Phủ, Liêm Trinh, Văn Khúc đồng độ, ắt sẽ có hình khắc.

Sao Thái Âm ở Cung Tử Tức

Khi Sao Thái Âm miếu vượng, trong tình hình thông thường, chủ về con cái giàu có, nên sinh con gái trước, sinh con trai sau, nếu không sẽ nhiều con gái, ít con trai.
Thái Âm lạc hãm, chủ về con trai nhu nhược, hoặc “hình khắc”, nên có con rể trước. Thêm tứ sát, Địa Không, Địa Kiếp, chủ về ít con trai. Hội Hồng Loan, Thiên Hỷ thì chủ về nhiều con gái. Thiên Cơ đồng độ, thêm cát tinh, chủ về chỉ có hai con. Thái Âm lạc hãm, nên có con rể trước, con đẻ mới có thể tránh “hình khắc”.
Thái Âm độc tọa ở cung miếu vượng, chủ về có ba con gái, hai con trai. Thêm sát tinh, Kiếp Sát, chủ về có hai con. Gặp Văn Xương, Văn Khúc, chủ về có con thông minh. gặp Tả Phụ, Hữu Bật, chủ về con cái có thể giữ gìn gia nghiệp. Gặp Thiên Khôi, Thiên Việt thì con cái sáng quý. gặp Lộc Tồn, Hóa Lộc, chủ về con cái giàu có.

Sao Tham Lang ở Cung Tử Tức

Sao Tham Lang ở cung tử tức, có các sao đào hoa hội hợp, chủ về vợ cả không có con trai, nhưng có con gái, vợ lẽ thì sinh con trai
Tham Lang ở cung tử tức, gặp sao đào hoa, còn gặp thêm “sao lẻ” Tả Phụ, Hữu Bật, chủ về có ở rể. Tham Lang nhập cung miếu hội sao cát, thì con rể và con trai kế hòa hợp. Nếu Tham Lang lạc hãm còn hội sát tinh, thì con rể và con trai kế bất hòa.
Tham Lang ở cung tử tức, gặp cát tinh, chủ về cha con hòa hợp, nếu gặp các sao sát, kị thì cha con bất hòa.
Các vấn đề luận ở trên, có thể vận dụng một cách linh hoạt trong lúc luận đoán về mối quan hệ nhân tế với hậu bối. Như vợ cả sinh con gái, vợ lẽ sinh con trai, có thể biểu trưng là thiếu người dưới quyền trực tiếp, cần phải mượn ở bộ môn khác điều qua.
Tham Lang đồng độ với Hỏa Tinh, Linh Tinh, chủ về tình cảm giữa hai đời lúc đầu dung hợp, về sau biến thành lạnh nhạt, chứ chẳng chủ về con cái phát đột ngột.
Tham Lang đồng độ với Hỏa Tinh, Linh Tinh, còn hội Kình Dương, Đà La, Địa Không, Địa Kiếp, sẽ chủ về khó sinh, lại gặp Thiên Hình, Đại Hao, chủ về lúc sinh phải phẫu thuật.
Tham Lang có các sao phụ, tá cát đồng cung, chủ về số con cái tăng lên, gặp “sao lẻ” phụ, tá, chủ về có người bên ngoài hoặc vợ lẽ sinh con.
Tham Lang Hóa Kị ở cung tử tức cũng chủ về có người bên ngoài sinh con, gặp sát tinh, vợ cả phần nhiều sinh đẻ khó.
Tham Lang ở hai cung Tí hoặc Ngọ, chủ về có bốn con, trong số đó có hai con trai, gặp các sao phụ tá có thể tăng số con lên, gặp sao đào hoa, phần nhiều có ba gái một trai, nhưng con cái dễ thành kiêu ngạo, phóng túng, lãng phí. Nếu có Phi Liêm đồng cung, gặp sát tinh mà không có sao lộc, chủ về con cái là người lãng phí.
Tham Lang ở cung Tí, thành cách “Phiếm thủy đào hoa”, chủ về phần nhiều sinh con gái, hoặc con đầu là gái, chẳng chủ về con cái đào hoa.
Tham Lang ở cung Ngọ, gặp cát tinh, là cách “Mộc hỏa thông minh”, thường thường con đầu là trai, cũng không chủ về tính cách của con cái.
Tham Lang ở hai cung Dần hoặc Thân, chủ về chỉ có hai con, gặp sao đào hoa và sao phụ tá cát, số con cái mới tăng lên. Cũng chủ về giữa hai đời có tình cảm thân thiết, tốt hơn Tham Lang ở hai cung Tí hoặc Ngọ. Nếu hội Liêm Trinh Hóa Kị, sẽ chủ về tình cảm có rạn nứt, gặp các sao sát, hao, hình, sẽ chủ về đau buồn đến rơi lệ.
Tham Lang ở hai cung Dần hoặc Thân, chủ về muộn có con trai. Cho nên cũng chủ về chậm có môn sinh đệ tử và hậu bối thân tín. Lộc Tồn, Thiên Mã, chủ về bôn ba khắp nơi, cho nên lúc Tham Lang có các sao phụ tá tụ tập, mà gặp Lộc Tồn, Thiên Mã, thường thường là có con cái khắp nơi.
Tham Lang ở hai cung Thìn hoặc Tuất, chủ về chỉ có một con trai, hai con gái, gặp các sao phụ, tá, sao đào hoa, thì con cái có anh em khác mẹ, số con cái cũng do đó mà tăng lên. Trường hợp xung đối với Vũ Khúc Hóa Lộc, lại gặp sát tinh, chủ về sau trung niên xa con cái, thậm chí từ đó không gặp nhau, đến già mới gặp lại. Nếu đối nhau với Vũ Khúc Hóa Kị, mà sát tinh nặng, chủ về con cái bị hình khắc. Trường hợp sát tinh nhẹ đồng thời còn gặp cát tinh, chủ về con cái mắc bệnh, hoặc cần phải phẫu thuật. Đồng độ với Hỏa Tinh, Linh Tinh, giữa hai đời có tình cảm thân thiết, nhưng sau trung niên dần dần biến thành người lạ, hoặc lúc con còn bé đã chia ly.
Đối với Tham Lang tọa cung tử tức, các cung hạn tử tức do Thái Âm, Thái Dương, Thiên Cơ, Cự Môn tọa thủ là những lưu niên hay đại vận ứng nghiệm cát hung có tính then chốt.

Cự Môn Cung Tử Tức

Cự Môn thủ Cung Tử Tức, chủ về nên có con trai muộn, nếu không khó nuôi. Sao Cự Môn chủ về cô độc, cần phải gặp Thái Dương mới giải được “ám” của nó. Được Hóa Lộc, Hóa Quyền, Hóa Khoa hoặc Lộc Tồn, mới có khí tường hòa.
Thiên Đồng, Tả Phụ, Hữu Bật cùng ở một cung, chủ về con trai dòng chính đắc lực, con trai dòng thứ đưa tang.
Cự Môn độc tọa, nhập miếu, chủ về có hai con. Lạc hãm hoặc gặp sát tinh, chủ về có một con. Gặp thêm Địa Không, Địa Kiếp, thì tuyệt tự, có thể chỉ có con gái.
“Cự Môn, Thái Dương” gặp Tả Phụ, Hữu Bật, Thiên Khôi, Thiên Việt, “Tam Hóa”, chủ về có ba con trở lên, hơn nữa còn có thể phú quý, thông minh, đa tài. Gặp các sao cát ủng hộ, con cái có thể là nhân tài ngoại giao. Gặp Văn Xương, Văn Khúc đồng độ, con cái nên theo ngành pháp luật.

Thiên Tướng ở Cung Tử Tức

Thiên Tướng ở Cung Tử Tức, gặp Vũ Khúc, Phá Quân vây chiếu, chủ về “hình khắc”, nên chậm có con, con đầu dễ sinh non, sinh thiếu tháng, hoặc bị tổn thương. Sinh con gái trước là tốt, nếu không vợ lẽ hay vợ hai sinh con trai.
Thiên Tướng hội tứ sát, còn gặp Tả Phụ, Hữu Bật, chủ về ba đứa con đầu dễ bị mất, vợ lẽ hay vợ hai sinh con trai thì đỡ hơn, nhưng con đầu vẫn dễ bị sinh non.
Thiên Tướng gặp tam cát hóa Quyền Lộc Khoa, có Thiên Khôi, Thiên Việt, Tả Phụ, Hữu Bật, Thiên Phủ hội chiếu, chủ về có năm con trở lên, con cái nhân từ hiếu thuận.
Thiên Tướng rất sợ gặp sát tinh, chủ về xin con nuôi, hoặc có con dòng thứ, có con rể trước.

Sao Thiên Lương ở Cung Tử Tức

Sao Thiên Lương nhập miếu ở Cung Tử Tức, hội chiếu các sao Tả Phụ, Hữu Bật, tam cát hóa, Thiên Vu, Ân Quang, Văn Xương, Văn Khúc, Thiên Khôi, Thiên Việt, chủ về con cái thông minh, đa tài, làm việc có nguyên tắc, tính tình thẳng thắn, tâm từ, có thể phú quý.
Thiên Lương miếu vượng, chủ về có hai con. Hãm địa, chủ về có một con.
Thiên Lương ở Cung Tử Tức, phần nhiều có con gái trước.
Thiên Lương gặp Tả Phụ, Hữu Bật, Văn Xương, Văn Khúc, Thiên Đồng, có một đứa con trai dòng thứ.
Thiên Lương thủ Cung Tử Tức không nên gặp sát tinh, chủ về có con trai sớm thì khắc. Lại gặp Địa Không, Địa Kiếp, chủ về mất hết con, có nguy cơ tuyệt tự. Thiên Lương có Hóa Kỵ hội chiếu, chủ về con cái nhiều nạn tai tật bệnh.
Thiên Lương, Thiên Cơ, chủ về sinh non, hai con.

Thất Sát Cung Tử Tức

Thất Sát thủ Cung Tử Tức, nhập miếu hoặc thừa vượng, gặp Tả Phụ, Hữu Bật, Thiên Khôi, Thiên Việt, Văn Xương, Văn Khúc, chủ về con cái có thể hưng thịnh.
Thất Sát thủ Cung Tử Tức chủ về cô độc, nên sinh gái trước, sinh trai sau.
Thất Sát miếu vượng hội cát tinh, chủ về có một con trai. Ở cung bình nhàn, có một con trai nhưng là phá gia chi tử. Ở hãm địa mà gặp sát tinh, chủ về tuyệt tự.
Thất Sát chỉ ưa đồng độ với Tử Vi, chủ về có ba con, mà còn hiếu thảo.
Thất Sát thủ Cung Tử Tức, chủ về tình cảm cha con có khoảng cách.
Thất Sát độc tọa, gặp tứ sát, các hình tinh, kỵ, Địa Không, Địa Kiếp, chủ về không có con trai, nhưng không nên bắt rể, vì không đắc lực.
Thất Sát có Hóa Kỵ hội chiếu, sát tinh ít, chủ về có con cái nhưng nhiều nạn tai tật bệnh.
Thất Sát có Địa Không, Địa Kiếp hội chiếu, con cái phá tán tiền bạc.

Sao Phá Quân Cung Tử Tức

Phá Quân nhập Cung Tử Tức, chủ về con đầu bị “hình thương”, phần nhiều sinh thiếu tháng, sinh non. Vợ lẽ hay vợ hai sinh con trai thì đỡ hơn, lập con thừa tự trước cũng được.
Phá Quân nhập miếu, chủ về có ba con trai, tính cương cường. Gặp sao lộc thì con cái làm hưng thịnh gia nghiệp.
Phá Quân thủ Cung Tử Tức gặp tứ sát, chủ về có một con trai, nhưng không đắc lực.
Phá Quân gặp Kình Dương, Đà La, là tương sinh mà có khắc chế, chủ về có một con trai nhưng khó nhờ.
Phá Quân gặp Hỏa Tinh/Linh Tinh, Địa Không, Địa Kiếp, chủ về có một con trai nhưng khó nhờ.
Phá Quân nhập Cung Tử Tức, con trưởng dễ bị phá tướng, hoặc nói cà lăm, sinh thiếu tháng.

Hóa Lộc Cung Tử Tức

Dưới đây xin tóm tắt các ý tượng cơ bản của trường hợp khi Sao Hóa Lộc (năm sinh) ở Cung Tử Tức như sau
Hóa Lộc ở Cung Tử Tức, là ở cung lục thân, chủ về con cái khá tốt. Nhưng do vị trí của Hóa Lộc và Hóa Kỵ không thích đáng. Nên phương thức nuôi dạy con cái quá nuông chiều, hơi giống như “phụng sự” con cái.
Vì đương số mang những điều mình trông mong đặt vào cung này. Nên họ kỳ vọng quá nhiều ở con cái, mong muốn con cái thành rồng, thành phượng. Hóa Lộc ở Cung Tử Tức, chủ về con cái đa tình hơn đương số. Hoặc con cái rất có duyên với người chung quanh. Còn vấn đề con cái có thể thành tài hay không, cần phải xem hiện tượng Cung Tử Tức phi hóa mà định.
Một hàm nghĩa khác của Hóa Lộc là “nhiều”, vì vậy Hóa Lộc ở Cung Tử Tức là chủ về muốn sinh con cái (Hóa Lộc là kì vọng, hi vọng, mong muốn), và có nhiều con.
Huyền nghĩa của Cung Tử Tức là chủ về vận đào hoa nam nữ thân mật, nên người Hóa Lộc ở Cung Tử Tức phần nhiều đều được hưởng thụ niềm vui và sự trói buộc mềm mại của tình yêu, vui vẻ chìm đắm trong tình cảm lãng mạn.
Theo nguyên tắc “kép”, Cung Tử Tức còn chủ về đối tượng của mối quan hệ yêu đương. Lúc có Hóa Lộc, bản thân đối tượng cũng là người được hưởng thụ, còn đa tình hơn Đương số, có thể “người ấy” có kinh nghiệm phong phú trong tình trường.
Do Hóa Lộc (năm sinh) ở Cung Tử Tức, nên điều mong cầu là con cái, tình yêu. Vì vậy lúc còn trẻ dễ gặp vận đào hoa thân mật, mà còn có nhiều đối tượng yêu đương.
Do tuyến “tử điền” là tuyến dẫn động vận đào hoa, có Hóa Lộc là chủ về trước khi kết hôn hay sau khi kết hôn đều dễ xảy ra tình trạng không chuyên nhất trong hôn nhân, hay theo đuổi những tình yêu gặp ở bên ngoài, sau khi kết hôn cơ hội đào hoa cũng nhiều hơn người bình thường.
Cũng do Hóa Lộc ở “tha cung”, dễ bị Hóa Kỵ phá, gặp Hóa Quyền thúc đẩy làm thay đổi. Đây là lúc vận đào hoa bị ảnh hưởng mà mất dần, khiến cho đoạn tình cảm đào hoa này không duy trì được lâu.
Cung Tử Tức còn chủ về việc tiêu xài, lúc các sao trong cung quá mạnh, thì tình trạng tiêu xài, chi xuất sẽ nhiều hơn người bình thường một cách rõ rệt. Nhất là trường hợp có Hóa Lộc ở Cung Tử Tức, Đương số sẽ rất dễ vì tính bốc đồng nhất thời mà tiêu xài tiền một cách liều mạng.
Do tuyến “tử điền” còn đại biểu cho sự vui vẻ, có Hóa Lộc là chủ về giao tế thù tạc nhiều, tiền tiêu xài trong lúc thù tạc cũng nhiều, đồng thời cơ hội gặp dịp vui chơi cũng tương đối cao.
Vì Cung Tử Tức cũng là cung vị hợp tác sự nghiệp, do ảnh hưởng của 9 và 10. Đương số thường tích cực đi tìm cơ hội hợp tác ở bên ngoài, đồng thời cũng tốn khá nhiều thời gian trong chuyện thù tạc, mà việc hợp tác sự nghiệp cũng đa dạng. Nhưng rốt cuộc hợp tác có thành công hay không thì phải xem tình hình ở cung tam hợp của Cung Tử Tức, và hiện tượng Cung Tử Tức phi hóa, để luận giải.
Hóa Lộc ở Cung Tử Tức chiếu Cung Điền Trạch, là chủ về Đương số rất quan tâm gia đình, nhưng lại thu xếp không hợp lý, vì đây chỉ là quan tâm bằng tình cảm, chớ không có hành động thực tế.
Hóa Lộc vốn chủ về “nhiều”, nếu gặp Địa Không, Địa Kiếp, tự Hóa Kỵ, hoặc Lộc Tồn, là chủ về trong lòng thì muốn có nhiều, nhưng cảnh gặp gỡ tình cảm trong thực tế lại rất ít.

Hóa Quyền Cung Tử Tức

Dưới đây xin tóm tắt các ý tượng cơ bản của trường hợp khi Sao Hóa Quyền [năm sinh] ở Cung Tử Tức như sau
Cung Tử Tức là cung lục thân, không phải là “ngã cung”, trường hợp Hóa Quyền rơi vào cung này, nếu dùng phương pháp so sánh để luận đoán thì con cái sẽ ở thế mạnh hơn Đương số. Hơn nữa, Hóa Quyền ở cung vị thiên di của cưng điền trạch, có thể luận chúng là người nắm quyền trong nhà.
Trên đã nói qua, Hóa Quyền có thể đại biểu cho một sở trường hay chuyên môn nào đó. Lấy phương thức so sánh để luận, con cái sẽ có nghề chuyên môn ở một lãnh vực nào đó, hơn Đương số.
Hóa Quyền ở “tha cung”, bản thân Đương số sẽ thiếu động lực và sự toan tính, sau khi có con cái, Hóa Quyền mới khơi động làm cho Đương số tích cực hơn. Ngoài ra, Hóa Quyền ở Cung Tử Tức, là chủ về Đương số vì muốn con cái có cuộc sống tốt hơn mà phải cố gắng, người này còn có tâm lý rất kì vọng con cái thành đạt.
Nhưng vì Hóa Quyền ở Cung Tử Tức, nên phải phòng Đương số có cách giáo dục sai lầm khiến con cái phát triển “cái tôi” một cách thái quá, dễ có trạng thái tâm lý lúc nào cũng cho mình là đúng. Tổng hợp với các điều trên, Đương số sẽ cảm thấy con cái ngỗ nghịch, khó dạy dỗ, và cũng có sự ngăn cách giữa hai đời.
Đối với bản thân Đương số, Hóa Quyền ở Cung Tử Tức là khởi động cung vị thiên di của Cung Điền Trạch, bình thường Đương số ở nhà không đi đâu, cũng sẽ thành thường hay ra bên ngoài, phần nhiều nguyên nhân ra bên ngoài là vì công việc, hoặc vì giao tế thù tạc, hơi khác với “dịch động” của chính Cung Thiên Di.
Cung Tử Tức cũng là cung vị chủ về hợp tác, trường hợp có Hóa Quyền, là chủ về Đương số muốn đầu tư và hợp tác làm ăn, tham gia nhiều công việc làm ăn, đồng thời cũng có tượng hợp tác nhanh mà tan rã cũng nhanh.
Nếu xem về tình hình hợp tác, thì người hợp tác sẽ chuyên nghiệp và có năng lực hơn Đương số, nhưng trong quá trình hợp tác dễ xảy ra tình trạng tranh chấp trong các cổ đông bầu không khí hợp tác không được tốt.
Trường hợp này còn có thể xem là Hóa Quyền ở cung vị quan lộc của Cung Nô Bộc, trong lúc sự nghiệp hợp tác tiến triển, bản thân Đương số tham dự với mức độ thấp, cũng có ý tượng giao quyền cho cổ đông khác.
Cung Tử Tức là cung vị tiêu xài, trường hợp có Hóa Quyền là Đương số rất dám tiêu xài tiền. Tuyến “tử điền” còn có hàm ý tiêu tốn vì giải trí và hưởng thụ, cho nên cũng sẽ là kiếu tiêu xài mang tính tâm trạng, và tốc độ tiêu xài khá nhanh.
Cung Tử Tức còn chủ về quan hệ tính dục, hành vi tính dục, trường hợp có Hóa Quyền, Đương số sẽ có nhu cầu nhiều về phương diện sinh hoạt tình dục. Nếu Cung Phu Thê và Cung Phúc Đức bị ảnh hưởng của Hóa Quyền ở Cung Tử Tức, thì mức độ hòa hợp ân ái trong đời sống tình cảm sẽ cao hơn.
Cung Tử Tức còn là cung vị giao tế, thù tạc của Đương số, trường hợp có Hóa Quyền sẽ chủ về có nhiều cơ hội giao tế thù tạc, quen bạn bè cũng nhiêu, mà cơ hội gặp gõ đào hoa cũng nhiều hơn.
Tổng hợp điều 9 10 11 là chủ về quan hệ đào hoa và sự tiêu xài hưởng thụ của Đương số thường liên quan đến việc giao tế thù tạc, vui chơi “phong hoa tuyết nguyệt”.
Xem xét tuyến “từ điền”, do tác dụng của Hóa Quyền, nên tình huống đào hoa của Đương số không có tính lâu dài, mà thường chỉ là tình một đêm, khả năng lớn nhất là do Đương số ở xa nhà nên xảy ra chuyện đào hoa.
Hóa Quyền ở Cung Tử Tức, vì không có tính ổn định, nên lúc nghĩ đến chuyện sinh đẻ và mang thai, cần phải xem Cung Tử Tức có hung tinh hay không. Nếu có Hỏa Tinh, Linh Tinh, Kình Dương, Đà La, thì cần phải cẩn thận, dễ xảy ra trường hợp khó sinh, hoặc có khả năng phải sinh mổ.

Sao Hóa Khoa Cung Tử Tức

Dưới đây xin tóm tắt các ý tượng cơ bản của trường hợp khi Sao Hóa Khoa [năm sinh] ở Cung Tử Tức như sau
Hóa Khoa là tượng trưng cho một dạng động thái, cung vị có động thái ắt sẽ sinh ra biến động thay đổi. Trường hợp Hóa Khoa ở Cung Tử Tức, phần nhiều là chủ về có thể có con, trong một số ít tình huống là chủ về đối tượng đào hoa.
Các cung lục thân đều có hàm ý so sánh hơn kém với Đương số, Hóa Khoa ở Cung Tử Tức là chủ về con cái khá ưu tú, tâm tính, tư duy đều bình ổn. Hơn nữa, phần nhiều là tướng mạo thanh tú, khí chất xuất chúng, nhiều lúc cũng có thể luận đoán mở rộng là con cái có thân hình xinh đẹp, không quá mập.
Trong mệnh bàn của Đương số, Hóa Khoa [năm sinh] duy nhất đặt ở Cung Tử Tức, là chủ về Đương số cũng sẽ tận tâm tận lực che chở bảo vệ con cái, trong quá trình sinh đẻ phần nhiều cũng được “gặp hung hóa cát”, con cái ít gặp nạn ai.
Cung Tử Tức là cung vị thiên di của Cung Điền Trạch, cho nên trường hợp Cung Tử Tức có Hóa Khoa, xem từ góc độ Cung Điền Trạch (tức gia đình của Đương số), là người trong nhà trông mong con cái thành tựu. Nhưng vì tác dụng của Hóa Khoa là ổn định, thực dụng. Nên cũng chủ về gia đình Đương số không có kì vọng cao xa, cũng sẽ không mong ước hay theo đuổi cuộc sống xa hoa. Vì vậy an định, bình dị, thực thà, không lo phiền và không có tai họa là những mong ước chủ yếu.
Cung Tử Tức là cung vị chủ về đầu tư hợp tác, ở Cung Tử Tức thấy Hóa Khoa, là chủ về lúc tiến hành đầu tư phần nhiều Đương số dựa vào lý trí và rất thực dụng. Cũng chủ về việc hùn vốn làm ăn được bình yên thuận lợi, giữa những người hợp tác có chế độ hợp lý và tôn trọng lẫn nhau, đối tượng hợp tác cũng là người bình dị, thực thà, quá trình hợp tác cũng thấy có hòa khí.
Vì Cung Tử Tức là cung vị khí số của Cung Nô Bộc, cho nên không chỉ đại biểu cho tố chất của con cái, mà còn có thể dùng để luận giải về bạn bè giao du. Cung Tử Tức có Hóa Khoa là chủ về bạn bè qua lại gần gũi, sốt sắng. Phần nhiều bạn bè là người thấu tình đạt lý, tâm tính thiện lương, không trái với quy củ.
Cung Tử Tức là cung vị biểu hiện (cung vị tài bạch) của Cung Phụ Mẫu, cho nên ý tượng của trường hợp Cung Tử Tức có Hóa Khoa là cha mẹ có thái độ đối nhân xử thế hòa hợp, bao dung, bình dị, thực thà, là người có trong giới chuyên nghiệp hoặc có sở học tinh chuyên. Phần nhiều cha mẹ không phải là người trong giới kinh doanh buôn bán, mà là người đi làm hưởng lương (bao gồm nhân viên công vụ), trừ phi là Vũ Khúc Hóa Khoa hoặc có tổ hợp sao đặc biệt khác đồng cung. Vì Hóa Khoa ở cung vị biểu hiện của Cung Phụ Mẫu, nên phần nhiều là cha mẹ sống với nhau yên bình hòa hợp, có tác dụng giáo dục đối với Đương số.
Cung Tử Tức là cung chủ về tiêu xài chi ra, thấy Hóa Khoa là chủ về dùng tiền hợp lý, có quan niệm thu chi cân đối, cho nên đương sự không đến nỗi theo đuổi cuộc sống xa hoa, mà có kế hoạch chi tiêu rõ ràng. Có lúc cũng chủ về tình hình chi tiêu cho vấn đề nào đó một cách lâu dài, đặc biệt là chi tiêu cho bảo hiểm hay mua nhà trả góp.
Do Hóa Khoa ở Cung Tử Tức. Vì vậy sau khi sinh con mới khởi động cơ chế của Hóa Khoa, mới bắt đầu có tác dụng “che chở”. Cho nên có thể xem con cái là quý nhân của đương số. Lúc con cái còn bé, Hóa Khoa ở đây có tác dụng ổn định gia đình, trợ lực cho việc duy trì hôn nhân của Đương số và người phối ngẫu. Sau khi con cái trưởng thành, Hóa Khoa ở đây có tác dụng ngầm trợ lực cho Đương số.
Cung Tử Tức còn là cung chủ về hưởng lạc, là cung chủ về tình hình hưởng thụ sinh hoạt tình dục. Hóa Khoa ở Cung Tử Tức, là có hàm ý lãng mạn, về tinh thần Đương số được hưởng thụ đầy đủ niềm hoan lạc, tức vợ chồng có sinh hoạt tình dục hòa hợp viên mãn, tình cảm giữa hai người cũng có thể duy trì lâu dài. Nhưng Cung Tử Tức thấy Hóa Khoa, ngoại trừ hàm nghĩa chú trọng sinh hoạt tình dục, còn ngầm báo ý mất đi sự bình lặng thường có, vì vậy cũng tiềm phục ý tượng ngoại tình.
Hóa Khoa có hàm ý lâu dài, từ từ, chậm, tăng cường độ hành động. Vì vậy Hóa Khoa ở Cung Tử Tức, nếu xảy ra chuyện ngoại tình, thường thường là kéo dài. Hơn nữa, do sức ảnh hưởng của Hóa Khoa có thể thấm vào tận tâm hồn, cho nên nếu có người khác ở bên ngoài thì không phải vì tính dục, mà chỉ vì hợp nhau về tinh thần, cho nên một khi xảy ra ngoại tình thì khó mà đứt đoạn giữa chừng.
Hóa Khoa vốn chủ về lý trí, lý tính, và tuân thủ quy củ, nhưng một khi xảy ra ngoại tình, thì tình cảm sẽ lừa gạt lý trí, trong tình huống này, lúc lý trí bị phá hoại, cũng là lúc Hóa Khoa mất đi hiệu lực. Cho nên, một khi xảy ra ngoại tình thì rẩt dễ bị “phát hiện”.

Sao Hóa Kỵ Cung Tử Tức

Dưới đây xin tóm tắt các ý tượng cơ bản của trường hợp khi Sao Hóa Kỵ [năm sinh] ở Cung Tử Tức như sau
Các trường hợp tử hóa ở Cung Tử Tức, bất luận là Hóa Lộc, Hóa Quyền, Hóa Khoa, hay Hóa Kỵ, đều chủ về xảy ra biến hóa, tức có hàm ý là, Đương số có thể có con. Có điều, trong trường hợp Hóa Kỵ ở cung tứ nữ, Đương số sẽ có con khá chậm, sinh con trai hay sinh con gái đều gặp khó khăn, mà thể chất của con cái cũng không được tốt.
Ý tượng của Hóa Lộc là “kì vọng” và “đáp trả”. Còn ý tượng của Hóa Kỵ là “thu vào”, “quy thuộc và trông mong”. Trường hợp Hóa Lộc hay Hóa Kỵ ở Cung Tử Tức đều có khuynh hướng nuông chiều con cái, nhưng “kì vọng” của Hóa Lộc thường thường là mong muốn con cái thành tựu về học vấn, học hành có thành tích tốt, vui vẻ, hạnh phúc … mà không có tâm lý mong chờ con cái báo đáp. còn tính chất của Hóa Kỵ là quá kì vọng và có áp lực, mong muốn con cái nỗ lực học hành, còn trông mong con cái cống hiến cho gia đình, nhưng thường thường con cái rất khó đạt yêu cầu của Đương số, mà nhiều còn trở thành tai hạn.
Tiếp theo trên, vì ảnh hưởng của Hóa Kỵ, cách Đương số đối đãi với con cái, cho đến thái độ đáp trả của con cái, thường thường là trái với mong đợi. Cho nên, không chỉ Đương số sẽ cảm thấy có sự ngăn cách với con cái, mà quan hệ giữa con cái với Đương số cũng sẽ không được hòa mục, khá khổ sở.
Vì Hóa Kỵ ở Cung Tử Tức, đối với Đương số là Hóa Kỵ nhập “tha cung” và xung cung vị điền trạch của Đương số, tức là vì con cái mà ảnh hưởng đến sức khỏe. Đây cũng là nói, trong quá trình mang thai sinh đẻ, Đương số dễ gặp tình huống khó sinh hoặc sinh non, nhưng muốn biết rốt cuộc thế nào thì phải quan sát Cung Phụ Mẫu (cung vị khí số của Cung Tử Tức).
Tiếp theo trên, vì Hóa Kỵ xung kích Cung Điền Trạch, là chủ về cả gia đình phải gánh vác những tai hại bất lợi do con cái gây ra, hoặc hành vi của con cái không hợp trào lưu, đồng thời tiền đồ phát triển của con cái sẽ thành trọng tâm của cả gia đình. Lúc này cần xem lại ý 1và 2. Bản thân con cái có vấn đề về sức khỏe, cũng sẽ khiến cho Đương số và cả gia đình rất lo lắng.
Vì Cung Tử Tức còn tượng trưng cho cung vị chủ về hợp tác, trường hợp có Hóa Kỵ ở Cung Tử Tức, là Đương số sẽ rất muốn đầu tư, hợp tác để kiếm tiền. Vì Hóa Kỵ ở “tha cung”, nên lúc hợp tác làm ăn với người khác thường thường sẽ khiến Đương số mất cả chì lẫn chài, không những vốn đầu tư lỗ mất, mà cuộc hợp tác làm ăn có thể giống như cái hố sâu, cần phải liên tục đổ của cải vào. Do đó trường hợp Hóa Kỵ ở Cung Tử Tức là có ý tượng không nên hợp tác làm ăn.
Cung Tử Tức cư ở cung vị khí số của Cung Nô Bộc, trường hợp Cung Tử Tức thấy Hóa Kỵ, là chủ về trong số người giao du qua lại, có người trạng thái tâm lý không được lành mạnh, đồng thời cũng sẽ có người thiếu nhân cách, nhưng Đương số cũng có thể có một số bạn bè có nhân cách đặc biệt.
Vì ý tượng của Hóa Kỵ là “trông mong” và “thu vào”, cho nên Đương số kì vọng rất nhiều vào con cái, đồng thời cũng chủ về Đương số quá chiều chuộng con cái.
Cung Tử Tức là “tha cung”, thấy Hóa Kỵ là thấy xung hướng Cung Điền Trạch, sẽ phá hoại Cung Điền Trạch, tức phá hoại sự hòa hợp trong gia đình. Ngoài ra, Cung Điền Trạch là đại biểu cho “kho tiền”, thấy xung kích là “kho tiền” dễ phá. ý tượng là, tiêu xài lãng phí, đầu tư không thích đáng, làm tổn hao tài phú. Còn có ý tượng khác là, con cái tiêu xài rất nhiều tiền (thường thường là chi xuất ngoài kế hoạch).
Cũng vì Hóa Kỵ ở Cung Tử Tức, xung kích Cung Điền Trạch, thường thường Đương số rất khó giữ bất động sản, nhất là nhà mua lần đầu thì càng khó sống lâu trong đó.
Vì tuyến “tử điền” liên quan đến dục tình, trường hợp Cung Tử Tức thấy tứ hóa, đều dễ xuất hiện cơ hội ngoại tình, có điều dưới sức ảnh hưởng của Hóa Kỵ hay Hóa Quyền, tình huống ngoại tình thường sẽ rất ồn ào, hoặc không được vui vẻ, thậm chí thành chuyện đáng tiếc.

Trả lời